Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:users:oauth

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:users:oauth [2016/01/29 05:10]
vuthao
nukeviet4:admin:users:oauth [2018/04/05 07:34] (hiện tại)
volong1012 [2) Cấu hình với Oauth FaceBook]
Dòng 73: Dòng 73:
 App Secret: d7f6ad5e361d26ab097a3b72df4fb684</code> App Secret: d7f6ad5e361d26ab097a3b72df4fb684</code>
  
 +**Bước 4:** Từ menu trái => Sản phẩm => Đăng nhập Facebook => Cài đặt => Cài đặt OAuth ứng dụng
  
-**Bước 4:** click vào “oauth facebook” (vì có đường link để vào trang trong). Tại đây có 2 form App ID/API Key và mã bí mật, bạn lấy thông tin ở bưc trên rồpaste vào 2 form thông tin đóTiến theo click vào “save” để lưu+Cấu hình "URI chuyển hướng OAuth hợp lệ" với giá trị: https://my_domain.com/index.php?language=vi&nv=users&op=oauth&server=facebook
  
-**Bước 5:** Bạn thoát khỏi quản trị và vào trang chính click biểu tượng facebook ở block login hoặc phần đăng nhập của module user để kiểm traNếu nó chuyển qua facebook bắt đăng nhp thì được. còn nếu báo lỗi thì bạn kiểm tra lại theo các bước trên.+**Bước 5:** click vào “oauth facebook” (vì có đường link để vào trang trong)Tại đây có 2 form App ID/API Key và mã bí mt, bạn lấy thông tin ở bước trên rồi paste vào 2 form thông tin đóTiến theo click vào “save” để lưu
  
 +**Bước 6:** Bạn thoát khỏi quản trị và vào trang chính click biểu tượng facebook ở block login hoặc phần đăng nhập của module user để kiểm tra. Nếu nó chuyển qua facebook bắt đăng nhập thì được. còn nếu báo lỗi thì bạn kiểm tra lại theo các bước trên.
   
  
Dòng 85: Dòng 87:
   - Đã bật app lên chưa hay nó vẫn ở chế độ test. (Menu Status & Review, chọn Yes chỗ khu vực Do you want to make this app and all its live features available to the general public?)   - Đã bật app lên chưa hay nó vẫn ở chế độ test. (Menu Status & Review, chọn Yes chỗ khu vực Do you want to make this app and all its live features available to the general public?)
   - Đã thêm phần website vào chưa. (Menu Setting, Add platform, tìm thêm website của bạn vào)   - Đã thêm phần website vào chưa. (Menu Setting, Add platform, tìm thêm website của bạn vào)
 +
  
  
 Tham khảo: http://mynukeviet.net/tai-lieu/module-he-thong/cau-hinh-dang-nhap-oauth-facebook-trong-nukeviet-4.html Tham khảo: http://mynukeviet.net/tai-lieu/module-he-thong/cau-hinh-dang-nhap-oauth-facebook-trong-nukeviet-4.html
 +
 +**Chú ý: Hiện nay website đăng nhập bắt buộc phải chạy https và phải bật ứng dụng lên thì đăng nhập bằng facebook mới hoạt động, website sử dụng http sẽ ko đăng nhập được**
  
  
nukeviet4/admin/users/oauth.1454044224.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/01/29 05:10 bởi vuthao