Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:template

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:template [2015/08/24 02:36] – Cập nhật quản lý tùy biến dữ liệu hongoctriennukeviet4:admin:shops:template [2015/08/25 03:43] (hiện tại) – Cập nhật quản lý dữ liệu tùy biến hongoctrien
Dòng 26: Dòng 26:
  
 {{ :nukeviet4:admin:shops:selection_076.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:selection_076.png |}}
 +
 +**Bước 6:** Cấu hình hiển thị dữ liệu tùy biến.
 +Trên trang xem chi tiết sản phẩm, dữ liệu tùy biến có thể hiển thị ở hai vị trí: Tại khu vực thông tin sản phẩm (giá, mã sản phẩm, ảnh minh họa,...) và trong tab dữ liệu (Chi tiết sản phẩm, bình luận, đánh giá,...). Thực hiện thêm các bước bên dưới để hoàn tất quá trình này.
 +
 +1. Tại danh sách các nhóm dữ liệu(domain/admin/index.phpnv=shops&op=template), bạn click vào tên nhóm chứa trường dữ liệu cần hiển thị.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:shops:selection_149.png |}}
 +
 +2. Chọn vị trí mà trường dữ liệu sẽ hiển thị. Trường hợp hiển thị trong tab, bạn cần [[nukeviet4:admin:shops:tabs|thêm các tab]] có nội dung là "Dữ liệu tùy biến".
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:shops:selection_148.png |}}
 +
 +3. Lưu lại cấu hình và xem kết quả tại trang chi tiết sản phẩm.
nukeviet4/admin/shops/template.1440383779.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/08/24 02:36 bởi hongoctrien