Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:shipping

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:shipping [2015/06/30 11:18] thinhvnnukeviet4:admin:shops:shipping [2015/07/01 01:12] (hiện tại) thinhvn
Dòng 22: Dòng 22:
   * Tiêu đề: Tên cấu hình chi tiết   * Tiêu đề: Tên cấu hình chi tiết
   * Thuộc cấu hình: Chọn cấu hình cho chi tiết cấu hình đang nhập.   * Thuộc cấu hình: Chọn cấu hình cho chi tiết cấu hình đang nhập.
-  * Địa điểm: Chọn địa điểm áp dụng chi tiết cấu hình này+  * Địa điểm: Chọn địa điểm áp dụng chi tiết cấu hình này.
   * Cấu hình khối lượng: Nhập các mức khối lượng, tương ứng với chi phí vận chuyển.   * Cấu hình khối lượng: Nhập các mức khối lượng, tương ứng với chi phí vận chuyển.
   * “**Lưu thay đổi**” để hoàn tất, tương tự cho các gói cấu hình khác.   * “**Lưu thay đổi**” để hoàn tất, tương tự cho các gói cấu hình khác.
nukeviet4/admin/shops/shipping.1435663116.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/30 11:18 bởi thinhvn