Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:payport

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Tích hợp cổng thanh toán "ONEPAY"

I. Đăng ký tài khoản Onepay

Để có thể tích hợp cổng thanh toán Onepay vào website bán hàng bạn cần có một tài khoản nhận tiền. Việc đăng ký tài khoản tại Onepay không thể thực hiện qua hình thức đăng ký online, mà người bán phải làm việc trực tiếp với Onepay. Xem quy trình tích hợp.

II. Tích hợp Onepay vào NukeViet Shops

Sau khi làm việc (đăng ký dịch vụ) xong với Onepay, Onepay sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật kết nối trên môi trường thật. Các thông tin bao gồm:

  • Merchant ID (vpc_Merchant): Onepay cung cấp
  • Access code (vpc_AccessCode): Onepay cung cấp
  • Hash code (SECURE_SECRET): Onepay cung cấp

Bước 1: Đăng nhập vào khu vực quản trị.

Bước 2: Chọn khu vực quản lý của module “Sản phẩm”

Bước 3: Chọn tích hợp cổng thanh toán

Bước 4: Chọn sửa (Onepay).

Bước 5: Tiến hành cấu hình thông tin

  • Tên cổng thanh toán: OnePay
  • Kích hoạt: Tích chọn nếu muốn cổng thanh toán Onepay hoạt động ngay sau khi cấu hình.
  • Merchant ID: Điền merchant ID Onepay cung cấp
  • Merchant AccessCode: Điền access code Onepay cung cấp
  • Virtual Payment Client URL: http://onepay.vn/onecomm-pay/vpc.op
  • Secure secret (hash code): Onepay cung cấp
  • Các thông số khác: Giữ mặc định

Sau khi tích hợp thành công, biểu tượng thanh toán của Onepay sẽ xuất hiện tại trang hóa đơn.

nukeviet4/admin/shops/payport.1435569240.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/29 09:14 bởi thinhvn