Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:contact

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Hướng dẫn sử dụng module contact

Form contact mặc định tại tang người dùng

Vào control quản trị chức năng liên lạc

Quản lý các liên hệ gửi tới

Hiển thị danh sách các liện hệ người dùng gửi tới

Click vào tên người gửi để xem nội dung chi tiết liên lạc Cảm thấy cần phản hồi thì click vào “gửi phản hồi”

Quản lý các bộ phận

Chức năng này giúp ta thêm, sửa, xóa các bộ phận nhận phản hồi ý kiến của người dùng. Giúp cho việc phân quyền quản lý tiếp nhận thông tin được thuận tiện hơn.

Nội dung thông báo trên trang liên hệ

Nội dung thông báo sẽ hiện ra khi người dùng liên hệ với chúng ta. Để soạn nội dung thông báo, ta làm theo các bước sau: Nội dung này sẽ hiển thị mặc định khi người dùng vào form liên hệ

nukeviet4/admin/contact.1428331795.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/06 14:49 bởi thaotrinh