Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:banners

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuốiPhiên bản sau của cả hai bên
nukeviet4:admin:banners [2017/09/18 01:03] – [Khối quảng cáo] trinhthinhvnnukeviet4:admin:banners [2022/05/31 09:13] – [Quảng cáo] haingv2406
Dòng 9: Dòng 9:
  
 {{ :nukeviet4:admin:quang-cao.jpg |}} {{ :nukeviet4:admin:quang-cao.jpg |}}
 +
 +**Phiên Bản NukeViet 4.5.0.1:**
 +
 +- Phiên bản 4.5.0.1 đã có thêm phần tìm kiếm quảng cáo theo từ khóa và khối
 +{{:nukeviet4:admin:quản_trị_module_quảng_cao_-_quảng_cao.jpg?nolink|}}
  
 Khi bạn click chuột vào tên quảng cáo nó sẽ ra chi tiết các thông số của quảng cáo cũng như có thể ngưng quảng cáo, sửa, cũng như xem ảnh demo của quảng cáo và các thông tin khác như hình sau Khi bạn click chuột vào tên quảng cáo nó sẽ ra chi tiết các thông số của quảng cáo cũng như có thể ngưng quảng cáo, sửa, cũng như xem ảnh demo của quảng cáo và các thông tin khác như hình sau
Dòng 29: Dòng 34:
 Bạn có thể xem và sửa lại khối quảng cáo Bạn có thể xem và sửa lại khối quảng cáo
  
-{{ :nukeviet4:admin:quang-cao.jpg |}}+{{ :nukeviet4:admin:kho-quang-cao.png |}}
  
 Chú ý: Nội dung của 1 khối hiển thị cả theo ngôn ngữ được cấu hình, nên nếu 1 khối quảng cáo bạn muốn cấu hình mối ngôn ngữ 1 kiểu sẽ cần tạo ra 2 hay nhiều khối theo ngôn ngữ và cấu hình việc hiển thị ở giao diện ngoài site. Chú ý: Nội dung của 1 khối hiển thị cả theo ngôn ngữ được cấu hình, nên nếu 1 khối quảng cáo bạn muốn cấu hình mối ngôn ngữ 1 kiểu sẽ cần tạo ra 2 hay nhiều khối theo ngôn ngữ và cấu hình việc hiển thị ở giao diện ngoài site.
nukeviet4/admin/banners.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/06/01 06:42 bởi haingv2406