Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mysql:sqldumpsplitter

Cắt file sql bằng SQLDumpSplitter

SQLDumpSplitter là phần mềm cho phép bạn cắt nhỏ file SQL để phục hồi từng phần mà không sợ hỏng file.

mysql/sqldumpsplitter.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 23:52 bởi 127.0.0.1