Công cụ thành viên

Công cụ trang web


chỉnh_sửa_thong_tin_của_một_tai_khoản_ftp

Chào các Bạn,

Mình xin hướng dẫn cách chỉnh sửa thông tin của tài khoản FTP

Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel –> Mục Files –>Chọn công cụ FTP Accounts

Bước 2: Trong mục này các Bạn có thể chỉnh sửa giới hạn dung lượng lưu trữ - xóa tài khoản - Thay đổi mật khẩu

chỉnh_sửa_thong_tin_của_một_tai_khoản_ftp.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/09/21 20:50 bởi 123host