Công cụ thành viên

Công cụ trang web


cấu_hinh_smtp

Hướng dẫn cấu hình SMTP cho NukeViet

Bước 1: Truy cập trang quản trị của NukeViet.

Bước 2: Truy cập vào mục Cấu hình trên thanh Menu.

Bước 3: Trong mục Cấu hình, chọn Cấu hình gửi mail.

Bước 4: Trong mục Cấu hình gửi mail, chọn SMTP trong mục Lựa chọn phương thức.

Sau khi chọn SMTP thì sẽ hiện ra một menu để người dùng tiến hành cấu hình.

  • Máy chủ (SMTP) Thư Gửi đi: mặc định là smtp.gmail.com bạn để nguyên
  • Cổng gửi mail: sử dụng cổng 465
  • Sử dụng Xác thực: sử dụng SSL
  • SSL verify peer và SSL verify name peer: xác thực SSL: chọn Không
  • Tên Tài khoản: là tài khoản mail mà bạn vừa sử dụng đăng nhập tạo xác thực 2 lớp và mật khẩu ứng dụng ở trên.
  • Mật khẩu: là mật khẩu ứng dụng bạn tạo ra ở trên.

Bước 5: Sau khi hoàn thành cấu hình thì tiến hành bấm lưu cấu hình. Chọn trên menu trái mục Tài khoản.

Sửa địa chỉ email của tài khoản quản trị tối cao sang địa chỉ email ở trên để hoàn tất việc cấu hình SMTP.

Sau khi hoàn tất, tiến hành truy cập từ menu bên trái mục Liên hệ → Gửi phản hồi. Tiến hành nhập tiêu đề, email nhận(nên là email của người cài đặt để kiểm tra tính năng) và nội dung, sau đó bấm gửi phản hồi để kiểm tra hoạt động của SMTP.

Sau đó kiểm tra email. Khi xuất hiện email như dưới thì đã hoàn thành cấu hình SMTP cho NukeViet.

Phiên bản NukeViet 4.5.01 có thêm lựa chọn “Gửi kèm chữ ký số DKIM (nếu có) khi dùng phương thức” và “Gửi kèm chữ ký số DKIM (nếu có) khi dùng phương thức”

cấu_hinh_smtp.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/05/31 10:43 bởi hieutran170299