Công cụ thành viên

Công cụ trang web


cấu_hinh_smtp

Đăng nhập khu vực quản trị website bằng tài khoản tối cao (ACP)/Cấu hình/Cấu hình SMTP. Chọn phương thức gửi mail là SMTP (1) và điền các thông số như sau:

- Máy chủ thư gửi đi: smtp.gmail.com - Cổng gửi mail: 465 - Sử dụng xác thực: SSL - Tên tài khoản: Gmail của bạn - Mật khẩu: Mật khẩu ứng dụng đã tạo bên trên

Thông tin cấu hình này có thể áp dụng cho nhiều mã nguồn khác.

cấu_hinh_smtp.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/09/19 07:43 bởi 123host