Công cụ thành viên

Công cụ trang web


cấu_hinh_site

Tên gọi của site: Tên trang web của bạn

Mô tả của site: Trang web của bạn nói về nội dung gì?

Từ khóa cho máy chủ tìm kiếm: Các từ khoá cần thiết cho trang web của bạn, gõ càng nhiều càng tốt và mỗi từ khoá cách nhau bởi dấu phẩy.

Tên file logo của site: Là tên file hình đại diện cho trang web của bạn.

Giao diện mặc định site: Chọn giao diện bạn muốn hiển thị mặt định khi khách truy cập

Module mặc định trên trang chủ: Là module hiển thị đầu tiên khi trang web của bạn được mở.

Nội dung thông báo site ngưng hoạt động: Bạn muốn hiển thị nội dung thông báo như thế nào khi tạm ngừng hoạt động của trang web thì ghi vào đây.

Phiên bản NukeViet 4.5.01:

  • Có thêm tùy chọn file banner và file favicon của site: tên file ảnh bìa và URL liên kết tới 1 trang web cụ thể.
  • Cho biết “Các loại giao diện được sử dụng”: bao gồm giao diện tự động, giao diện máy tính và giao diện di động → cho phép người dùng linh hoạt thay đổi giao diện trên nhiều thiết bị.

cấu_hinh_site.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/05/31 10:34 bởi hieutran170299