Công cụ thành viên

Công cụ trang web


cấu_hinh_site

Tên gọi của site: Tên trang web của bạn

Mô tả của site: Trang web của bạn nói về nội dung gì?

Từ khóa cho máy chủ tìm kiếm: Các từ khoá cần thiết cho trang web của bạn, gõ càng nhiều càng tốt và mỗi từ khoá cách nhau bởi dấu phẩy.

Tên file logo của site: Là tên file hình đại diện cho trang web của bạn.

Giao diện mặc định site: Chọn giao diện bạn muốn hiển thị mặt định khi khách truy cập

Module mặc định trên trang chủ: Là module hiển thị đầu tiên khi trang web của bạn được mở.

Nội dung thông báo site ngưng hoạt động: Bạn muốn hiển thị nội dung thông báo như thế nào khi tạm ngừng hoạt động của trang web thì ghi vào đây.

cấu_hinh_site.txt · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/12 07:30 bởi truongem