Site Tools


backup_csdl

Để thực hiện backup thông qua PHPMyAdmin có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào PHPMyAdmin

Bước 2: Chọn data cần thực hiện backup

Bước 3: Chọn export –> Go

backup_csdl.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/09/21 14:26 do 123host