Công cụ thành viên

Công cụ trang web


wiki:nukeviet_wiki

Kho tài liệu mở của NukeViet là gì?

NukeViet là sản phẩm cộng đồng, được ra đời với triết lý sẻ chia tri thức cho tất cả mọi người, với triết lý đó, Ban Quản Trị mong rằng mọi kiến thức sẽ được cả cộng đồng đúc kết và sẻ chia trên một tinh thần mở, hoàn toàn tự do như đúng tên gọi của Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở. Chính vì thế Kho tài liệu mở của NukeViet đã được Ban Quản Trị xây dựng tại địa chỉ http://wiki.nukeviet.vn, kho tài liệu này được quản lý bằng phần mềm họ wiki, chuyên sử dụng để quản lý các tài liệu mở, cho phép tất cả mọi người đều có quyền chỉnh sửa, biên tập, đóng góp nâng cao chất lượng tài liệu.

Kho tài liệu mở của NukeViet được Ban Quản Trị khai trương với 2 bộ tài liệu chính là “Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 3” và “Tài liệu mô tả kỹ thuật NukeViet” (dành cho các lập trình viên) được tách ra từ chính Ebook đã được Ban Quản Trị công bố sau dịp đoạt giải Nhân Tài Đất Việt 2011.

Do hai tài liệu này được biên tập trong thời gian dài, qua nhiều phiên bản nên chắc chắn có nhiều điểm không còn chính xác so với phiên bản mới nhất, chúng tôi hy vọng rằng các thành viên diễn đàn NukeViet bằng đam mê cống hiến sẽ cùng Ban Quản Trị, đội code NukeViet hoàn thiện kho tài liệu này cho cộng đồng NukeViet.

Bất cứ ai cũng có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liệu trên thư viện tài liệu mở của NukeViet. Để tham gia đóng góp cho thư viện tài liệu mở của NukeViet bạn hãy liên hệ Ban Quản Trị NukeViet đề nghị cấp tài khoản làm việc (Do kho tài khoản thành viên tại tài liệu này chưa kết nối được với NukeViet, thời gian tới Ban Quản Trị sẽ nghiên cứu phương án kết nối để mọi thành viên forum đều có thể biên tập tài liệu)

wiki/nukeviet_wiki.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/07/10 01:42 (sửa đổi bên ngoài)