Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:vertrigo

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
web_server:vertrigo [2013/01/04 12:35]
127.0.0.1 sửa đổi bên ngoài
web_server:vertrigo [2021/05/12 02:32] (hiện tại)
laser [Xem thêm]
Dòng 7: Dòng 7:
  
   * Cài đặt Localhost với VertrigoServ: http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=35&t=464   * Cài đặt Localhost với VertrigoServ: http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=35&t=464
 +  * Tạo virtualhost cho server với VertrigoServ và AppServ https://nukeviet.vn/vi/forum/Tao-virtualhost-cho-server-voi-VertrigoServ-va-AppServ-t189/
   * Tải về http://nukeviet.vn/vi/download/Web-Server/VertrigoServ/   * Tải về http://nukeviet.vn/vi/download/Web-Server/VertrigoServ/
web_server/vertrigo.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/05/12 02:32 bởi laser