Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
web_server:install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7 [2016/09/16 07:54]
vuthao
web_server:install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7 [2016/10/14 08:16]
vuthao
Dòng 82: Dòng 82:
 </code> </code>
    
 +Truy cập thử vào địa chỉ:
 http://10.0.0.124:9200/_plugin/head/  http://10.0.0.124:9200/_plugin/head/ 
  
-Tham khảo +Để tích hợp tìm kiếm của NukeViet sử dụng elasticsearch xem chi thêm tại: http://wiki.nukeviet.vn/web_server:use-elasticsearch-in-nukeviet
- +
-===== 3. PHP kết nối Elasticsearch ===== +
- +
-Tài liệu chi tiết xem tại: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/php-api/current/_quickstart.html +
- +
- +
-{{:web_server:mysql_elasticsearch.png |}} +
- +
  
  
web_server/install-and-configure-elasticsearch-on-centos-7.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/10/14 08:16 bởi vuthao