Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6 [2016/08/01 11:20]
vuthao
web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6 [2016/08/01 11:33]
vuthao
Dòng 273: Dòng 273:
  }  }
  
- location ~ ^/(config|includes|install|vendor|MySqlAdmin)/(.*)$ {+ location ~ ^/(config|includes|install|vendor)/(.*)$ {
  deny all;  deny all;
  }  }
web_server/cai-dat-lemp-cho-centos6.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/08/01 11:33 bởi vuthao