Công cụ thành viên

Công cụ trang web


web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau Phiên bản sau của cả hai bên
web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6 [2015/03/25 17:27]
vuthao
web_server:cai-dat-lemp-cho-centos6 [2015/03/25 17:28]
vuthao
Dòng 297: Dòng 297:
  
 Ra ngoài site để kiểm tra rewite. Ra ngoài site để kiểm tra rewite.
 +
 +-------
  
 Bài viết có tham khảo từ: Bài viết có tham khảo từ:
 +
 http://thachpham.com/hosting-domain/lemp-cho-vps-phan-4-cai-dat-mariadb.html http://thachpham.com/hosting-domain/lemp-cho-vps-phan-4-cai-dat-mariadb.html
 +
 http://hocvps.com/huong-dan-cai-dat-lemp-linux-nginx-mariadb-php-tren-centos/ http://hocvps.com/huong-dan-cai-dat-lemp-linux-nginx-mariadb-php-tren-centos/
web_server/cai-dat-lemp-cho-centos6.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/08/01 11:33 bởi vuthao