Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
training [2020/12/29 07:57] – [Chương trình đào tạo] nguyennamtraining [2021/01/23 03:45] (hiện tại) – [Chương trình đào tạo] vuthao
Dòng 41: Dòng 41:
  
 ====Chương trình đào tạo==== ====Chương trình đào tạo====
-[[training:desgin-database|Các lưu ý khi thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và PHP ]]+  - [[training:desgin-database|Các lưu ý khi thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và PHP ]] 
 +  - [[training:git|Giới thiệu các bài học về git]] 
 +  - [[training:create-module|Giới thiệu cấu trúc module & cách tạo module đơn giản]] 
 +  - [[training:request-module|Hướng dẫn tạo Form, sử dụng lớp request trong việc lấy biến, Xử lý dữ liệu]] 
 +  - [[training:func-module|Hướng dẫn viết tính năng thêm và hiển thị danh sách dữ liệu của module.]] 
 +  - [[training:func-edit-module|Hướng dẫn viết tính năng sửa và hiển thị dữ liệu cần sửa của module.]] 
 +  - [[training:func-delete-module|Hướng dẫn viết tính năng xóa, phân trang trong module.]] 
 +  - [[training:func-upload-module|Hướng dẫn sử dụng lớp upload, image để xử lý việc upload file, image lên hệ thống]] 
 +  - [[training:func-other-module|Viết các chức năng ngoài site của module]] 
 +  - [[https://www.youtube.com/watch?v=D5hG-kbdnfw|Hướng dẫn đổi tên module NukeViet 4]] 
 +  - [[training:func-cache|Hướng dẫn lập trình Cache trên NukeViet4]] 
 +  - [[https://www.youtube.com/watch?v=V_Ej1FRx6Pw|Xử lý URL friendly cho NukeViet]]
  
-[[training:create-module|Giới thiệu cấu trúc module & cách tạo module đơn giản]] 
  
-[[training:request-module|Hướng dẫn tạo Form, sử dụng lớp request trong việc lấy biến, Xử lý dữ liệu]] 
- 
-[[training:func-module|Hướng dẫn viết tính năng thêm và hiển thị danh sách dữ liệu của module.]] 
- 
-[[training:func-edit-module|Hướng dẫn viết tính năng sửa và hiển thị dữ liệu cần sửa của module.]] 
- 
-[[training:func-delete-module|Hướng dẫn viết tính năng xóa, phân trang trong module.]] 
- 
-[[training:func-upload-module|Hướng dẫn sử dụng lớp upload, image để xử lý việc upload file, image lên hệ thống]] 
- 
-[[training:func-other-module|Viết các chức năng ngoài site của module]] 
 ===== Cắt ghép giao diện NukeViet ===== ===== Cắt ghép giao diện NukeViet =====
 **Nội dung đào tạo**: Chương trình đào tạo dựa trên thực hiện dự án về cắt ghép giao diện thực tế cho NukeViet. **Nội dung đào tạo**: Chương trình đào tạo dựa trên thực hiện dự án về cắt ghép giao diện thực tế cho NukeViet.
 ====Chương trình đào tạo==== ====Chương trình đào tạo====
-  - Hướng dẫn sử dụng câu lệnh liên quan tới Git (1T) +  - [[training:template-nukeviet|Giới thiệu cấu trúc thư mục template NukeViet]] 
-  * Khởi tạo kho code. +  - [[training:template-copy-nukeviet|Hướng dẫn copy themes mặc định & bỏ các file chưa sử dụng đến]] 
-  * Check out kho code. +  - [[training:template-block-nukeviet|Hướng dẫn lập trình các khối block của giao diện]]
-  * Lấy kho code NukeViet. +
-  * Xử lý xung đột code. +
-Sổ tay Git cho người mới +
-  * Các bạn xem chi tiết tại: [[https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.vi.html]] +
-  * Sau đó xem thêm từ bài 1 -> 8 Tại: [[https://www.youtube.com/watch?v=sXeiez_SGNI&list=PLjCpH2Qpki-uBzaBg447zIPNKyWJwPXYr]] +
-Giới thiệu cấu trúc thư mục template (1T) +
-  * Thư mục css, js, layout, module, image… +
-  * File theme.php, config.ini. +
-Hướng dẫn copy themes mặc định & bỏ các file chưa sử dụng đến. (1T) +
- +
-Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện theo thiết kế (6T) +
-  * Sử dụng tính năng cơ bản Photoshop. +
-  * Hướng dẫn sử dụng & chỉnh sửa module menu cho giống thiết kế. +
-  * Hướng dẫn thiết lập bố cục. +
-  * Hướng dẫn bật kéo thả các block cần dùng. +
-  * Hướng dẫn sử dụng + chỉnh sửa module news. +
-  * Chỉnh sửa phần chân trang của website. +
-  * Hướng dẫn lập trình các khối block của giao diện+
-Review lại sản phẩm hoàn thiện. (1T) +
  
  
training.1609228622.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/29 07:57 bởi nguyennam