Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:template-nukeviet

Giới thiệu cấu trúc thư mục template NukeViet

Tóm tắt nội dung bài học

Học viên sẽ được giới thiệu về cấu trúc thư mục của 1 template NukeViet gồm những file gì, những thư mục nào. Để trong quá trình làm giao diện học viên sẽ có thể tìm tới thư mục hoặc file mình sẽ cần phải chỉnh sửa

* Thư mục css, js, layout, module, image…
* File theme.php, config.ini.

Video nội dung bài học

Bài tập về nhà

Ôn tập và tìm hiểu lại cấu trúc cũng như nhiệm vụ của các thư mục, các file trong template NukeViet

training/template-nukeviet.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/29 15:14 bởi nguyennam