Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:func-module

Hướng dẫn viết tính năng thêm và hiển thị danh sách thông tin cho module

Tóm tắt nội dung bài học

Học viên được hướng dẫn thiết kế cơ sở dữ liệu tương ứng với các trường thông tin. Đồng thời sẽ được tìm hiểu cũng như code thêm các tính năng cơ bản liên quan tới thêm và hiển thị danh sách dữ liệu của module

Video bài học

Bài tập về nhà

  • Hoàn thiện các tính năng thêm và hiển thị danh sách dữ liệu học viên

Kiến thức buổi sau

  • Nghiên cứu cách xây dựng tính năng sửa và show ra thông tin cần sửa của học viên
training/func-module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/29 11:03 bởi nguyennam