Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:func-edit-module

Hướng dẫn viết tính năng sửa và hiển thị dữ liệu cần sửa của module

Tóm tắt nội dung bài học

Học viên tiếp tục được hướng dẫn cách lập trình tính năng sửa và hiển thị dữ liệu cần sửa trong lập trình module

Video bài học

Bài tập về nhà

Hoàn thiện các tính năng cho phép người dùng sửa lại dữ liệu học viên

Kiến thức buổi sau

Nghiên cứu cách xây dựng tính năng xóa dữ liệu và sắp xếp vị trí học viên trong danh sách

training/func-edit-module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/29 14:23 bởi nguyennam