Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:func-delete-module

Hướng dẫn viết tính năng xóa, phân trang trong module

Tóm tắt nội dung bài học

Trong chương trình đào tạo tiếp theo học viên được hướng dẫn viết thêm chức năng xóa dữ liệu khi người dùng nhập sai hoặc muốn bỏ dữ liệu không dùng tới đi. Ngoài ra, còn được biết thêm chức năng phân trang cũng như sắp xếp lại vị trí các dữ liệu trong module

Video bài học

Bài tập về nhà

  • Tiếp tục hoàn thiện form nhập liệu đối với các b chưa làm xong.
  • Tiếp tục hoàn thiện bài tập list danh sách, sửa dữ liệu
  • Xử lý xóa dữ liệu, phân trang, kích hoạt, sắp xếp đối với các b chưa làm xong trên lớp

Kiến thức buổi sau

Đọc và nghiên cứu, thực hành 2 nội dung tài liệu sau

Upload hình ảnh

Xử lý hình ảnh

training/func-delete-module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/29 14:37 bởi nguyennam