Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:exam-knowledge

Ôn tập toàn bộ kiến thức về Back-End & Front-End

Tóm tắt nội dung

Trong buổi học này các bạn học viên sẽ được giao bài tập đó là viết một chương trình bằng PHP, MySQL, HTML, CSS & JS để lấy các thông tin người dùng

Bài tập

- Tạo kho code mới với tài khoản của mình

- Hãy viết 1 chương trình bằng PHP, HTML, JS, CSS để lấy thông tin người dùng

  • Họ tên *
  • Điện thoại
  • Email *
  • Địa chỉ:* Chọn Tình thành, Quân Huyện, Xã phường (Có CSDL mySQl đính kèm file)

- Với mỗi công việc dưới đây cần tạo 1 commit (Không commit tất cả 1 lần)

  • Tạo form để lấy thông tin
  • Bắt các biến của form, lưu vào CSDL bằng PDO hoặc MySQLi
  • Kiểm tra các trường bắt buộc bằng PHP
  • Kiểm tra các trường bắt buộc bằng JS
  • Tài liệu hướng dẫn để người khác cài đặt lên webserver

- File CSDL

Lưu ý: Tải file đính kèm về và đổi đuôi file .docx thành .sql

training/exam-knowledge.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/02 15:54 bởi nguyennam