Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:desgin-database

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
training:desgin-database [2020/12/24 04:00]
nguyennam [Tóm tắt nội dung]
training:desgin-database [2021/01/21 15:23] (hiện tại)
vuthao [Tài liệu liên quan nội dung bài học]
Dòng 7: Dòng 7:
 ==== Tài liệu liên quan nội dung bài học ==== ==== Tài liệu liên quan nội dung bài học ====
   * Các lưu ý khi thiết kế SQL và PHP : https://wiki.nukeviet.vn/rules:mysql   * Các lưu ý khi thiết kế SQL và PHP : https://wiki.nukeviet.vn/rules:mysql
 +  * Video buổi học: https://www.youtube.com/watch?v=PYs-QYA3nJ4
training/desgin-database.1608782434.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/24 04:00 bởi nguyennam