Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:desgin-database

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
training:desgin-database [2020/12/24 03:59]
nguyennam [Tìm hiểu và thiết kế cơ sở dữ liệu cho module]
training:desgin-database [2021/01/21 15:23] (hiện tại)
vuthao [Tài liệu liên quan nội dung bài học]
Dòng 2: Dòng 2:
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Cơ sở dữ liệu cho module là phần lưu trữ lại tất cả các thông tin quan trọng mà khách hàng mong muốn. Vì thế học viên sẽ được hướng dẫtìm hiểu các trường dữ liệcũng như cách thiết kế cơ sở dữ liệu của module nhằm đáp ứng nhu cầu mong mun trước khi tiến hành lập trình+Học viên sẽ được trao đổi các vấđề cần lưu ý khi thiết kế cơ sở dữ liệu để đáp ứng từng nhu cầu, cũng như mục đích riêng của từng khách hàng. Qua đó để tưu thời gian tiến hành lập trình và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu
   * Các lưu ý khi thiết kế SQL và PHP    * Các lưu ý khi thiết kế SQL và PHP 
  
 ==== Tài liệu liên quan nội dung bài học ==== ==== Tài liệu liên quan nội dung bài học ====
   * Các lưu ý khi thiết kế SQL và PHP : https://wiki.nukeviet.vn/rules:mysql   * Các lưu ý khi thiết kế SQL và PHP : https://wiki.nukeviet.vn/rules:mysql
 +  * Video buổi học: https://www.youtube.com/watch?v=PYs-QYA3nJ4
training/desgin-database.1608782362.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/24 03:59 bởi nguyennam