Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:desgin-database

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Các lưu ý khi thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và PHP

Tóm tắt nội dung

Cơ sở dữ liệu cho module là phần lưu trữ lại tất cả các thông tin quan trọng mà khách hàng mong muốn. Vì thế học viên sẽ được hướng dẫn tìm hiểu các trường dữ liệu cũng như cách thiết kế cơ sở dữ liệu của module nhằm đáp ứng nhu cầu mong muốn trước khi tiến hành lập trình

  • Các lưu ý khi thiết kế SQL và PHP

Tài liệu liên quan nội dung bài học

training/desgin-database.1608782362.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/24 03:59 bởi nguyennam