Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:desgin-database

Các lưu ý khi thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và PHP

Tóm tắt nội dung

Học viên sẽ được trao đổi các vấn đề cần lưu ý khi thiết kế cơ sở dữ liệu để đáp ứng từng nhu cầu, cũng như mục đích riêng của từng khách hàng. Qua đó để tối ưu thời gian tiến hành lập trình và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu

  • Các lưu ý khi thiết kế SQL và PHP

Tài liệu liên quan nội dung bài học

training/desgin-database.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/01/21 22:23 bởi vuthao