Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:create-module

Giới thiệu cấu trúc module & cách tạo module đơn giản

Tóm tắt nội dung

Học viên sẽ được tìm hiểu về cấu trúc của một module NukeViet từ chức năng cũng như nhiệm vụ của từng thư mục, file trong module. Và được hướng dẫn cách tạo ra một module đơn giản

  • Tổng quan về module
  • Hướng dẫn tạo module đơn giản

Tài liệu liên quan nội dung bài học

Bài tập về nhà

Tạo module đơn giản theo hướng dẫn

training/create-module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/24 11:12 bởi nguyennam