Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:about

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

training:about [2020/12/01 04:17]
nguyennam đã tạo
training:about [2021/01/23 03:24] (hiện tại)
nguyennam [Slide giới thiệu NukeViet]
Dòng 15: Dòng 15:
 [[https://docs.google.com/presentation/d/148A_csGy-8S5docbtHBgro7ctQL_BFlvISvnPMvjO5w/edit#slide=id.g64a6e39e57_2_12|Slide giới thiệu về NukeViet]] [[https://docs.google.com/presentation/d/148A_csGy-8S5docbtHBgro7ctQL_BFlvISvnPMvjO5w/edit#slide=id.g64a6e39e57_2_12|Slide giới thiệu về NukeViet]]
  
 +==== Kiến trúc NukeViet ====
 +{{ :training:kien_truc_nukeviet_4_1_.pdf |Kiến trúc NukeViet}}
training/about.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/01/23 03:24 bởi nguyennam