Site Tools


support:hosting:cpanel:ssl

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
support:hosting:cpanel:ssl [2017/02/23 18:43]
laser Chỉnh lại cách trình bày
support:hosting:cpanel:ssl [2017/02/24 01:46] (hiện tại)
haiduongdt
Dòng 29: Dòng 29:
 Tất cả những nhà cung cấp SSL hiện tại có rất nhiều, nhưng mình xin chia sẻ những nhà cung cấp sau đây mình thấy ok và sài ổn : Geotrust, Comodo SSL, Symantec SSL Tất cả những nhà cung cấp SSL hiện tại có rất nhiều, nhưng mình xin chia sẻ những nhà cung cấp sau đây mình thấy ok và sài ổn : Geotrust, Comodo SSL, Symantec SSL
  
-Ngoài ra nếu bạn nào sài Hosting trên 2 hệ điều hành là Debian/​Ubuntu và CentOS ​sử dụng ​NGINX hoặc Apache, bạn [[https://​nukeviet.vn/​vi/​news/​An-ninh-mang/​dang-ky-ssl-mien-phi-su-dung-cho-nginx-apache-voi-let-s-encrypt-468.html|vào đây]] xem hướng dẫnhé.+Ngoài ra nếu bạn nào sử dụng ​Hosting khác có thể tham khảo bài viết ​[[https://​nukeviet.vn/​vi/​news/​An-ninh-mang/​dang-ky-ssl-mien-phi-su-dung-cho-nginx-apache-voi-let-s-encrypt-468.html|Đăng ký SSL miễphí sử dụng cho Nginx, Apache với Let’s Encrypt]].
  
 ===== Các lỗi khi cài đặt SSL lên Hosting Cpanel ===== ===== Các lỗi khi cài đặt SSL lên Hosting Cpanel =====
Dòng 44: Dòng 44:
 {{ :​support:​hosting:​cpanel:​anh2.md.jpg?​nolink |}} {{ :​support:​hosting:​cpanel:​anh2.md.jpg?​nolink |}}
  
-Cách xử lý: Tìm và loại bỏ các thành phần bắt đầu từ https://...+Cách xử lý: Tìm và loại bỏ các thành phần bắt đầu từ https://....
support/hosting/cpanel/ssl.1487875385.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/02/23 18:43 do laser