Công cụ thành viên

Công cụ trang web


support:hosting:cpanel:ssl

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
support:hosting:cpanel:ssl [2017/02/23 17:24]
haiduongdt được tạo ra
support:hosting:cpanel:ssl [2017/02/24 01:46] (hiện tại)
haiduongdt
Dòng 1: Dòng 1:
-**Cài đặt SSL lên Hosting Cpanel**\\ +====== Hướng dẫn sử dụng SSL lên site NukeViet sử dụng Hosting Cpanel ====== 
-Bước 1: Đăng nhập cPanel và click vào nút **SSL/TLS Manager**\\ +===== Tầm quan trng của SSL đvi website =====
-{{:support:hosting:cpanel:ssl-tls-manager.png?400|}}\\ +
-Bước 2: Tại trang SSL/TLS Manager ở mục **Certificates (CRT)** click vào phn **Generate, view, upload, or delete SSL certificates**.\\ +
-{{:support:hosting:cpanel:ssl-tls-manager-4.png?400|}}\\ +
-Bước 3: Bạn có thể tải tập tin **.CRT** lên hoặc mở nó ra với notepad rồi chép toàn bộ nội dung vào khung **Paste your certificate below**:\\ +
-{{:support:hosting:cpanel:ssl-tls-manager-5.png?400|}}\\ +
-Bước 4: ở trang SSL/TLS Manager click vào nút **Setup an SSL certificate to work with your site**.\\ +
-Ở đây bạn lựa chn SSL để gán vào tên miền của bạn.Tên miền đó phảđược add vào host của bạn trưc trong 3 dạng sau: Subdomain,Addon và Domain Parked Domain.\\+
  
-Mở chứng chỉ **Intermediate CA** với Notepad rồi sao chép và dán tất cả các nội dung của các file trung gian vào **Bundle CA (CABUNDLE)** hộpBn có thể tảvề các chứng chỉ CA Trung cấp phù hp vớsản phẩm SSL của bạn.\\+Xem bài viết sau đây để biết SSL là gì và tại sao cần sử dụng SSL:  
 +  * [[https://nukeviet.vn/vi/news/An-ninh-mang/google-chrome-canh-bao-website-khong-an-toan-tu-phien-ban-chrome-56-467.html|Google Chrome cảnh báo website không an toàn từ phiên bản Chrome 56]] 
 +  [[https://nukeviet.vn/vi/forum/SSL-danh-cho-website-Nukeviet-tai-sao-khong-t33394/|SSL dành cho website Nukeviet - tại sao không?]] 
 +  * [[https://nukeviet.vn/vi/forum/Chung-chi-SSL-giup-tang-loi-the-SEO-cho-Website-t33073-p160416/|Chứng chỉ SSL giúp tăng lợi thế SEO cho Website]]
  
-Bước 5: Bấm nút **Install Certificate**\\+===== Cài đặt SSL lên Hosting Cpanel =====
  
-Bạn sẽ nhận đưmột thông báo rằng chứng chỉ đã được cài đặt thành công Ví dụ khi load [[https://bachngochaiduong.org]] và SSL hiển thị chính xác là được.\\+**1**: Đăng nhập cPanel và click vào nút **SSL/TLS Manager** 
 +{{ :support:hosting:cpanel:ssl-tls-manager.png?nolink |}}
  
-Tất cả những nhà cung cấp SSL hiện tại có rất nhiều, nhưng mình xin chia sẻ những nhà cung cấp sau đây mình thấy ok và sài ổ: GeotrustComodo SSLSymantec SSL\\+**Bướ2**: Tại trang SSL/TLS Manager ở mụ**Certificates (CRT)** click vào phầ**Generateviewupload, or delete SSL certificates**. 
 +{{ :support:hosting:cpanel:ssl-tls-manager-4.png?nolink |}}
  
-Ngoài ra nếu bạn nào sài Hosting trên 2 hệ điều hành là Debian/Ubuntu và CentOS sử dụng NGINX hoặc Apache, b[[https://nukeviet.vn/vi/news/An-ninh-mang/dang-ky-ssl-mien-phi-su-dung-cho-nginx-apache-voi-let-s-encrypt-468.html|vào đây]] xem hướng dẫn nhé.+**Bước 3**: Bạn có thể tảtập tin **.CRT** lên hoặc mở nó ra với notepad rồi chép toàn bộ nội dung vào khung **Paste your certificate below**: 
 +{{ :support:hosting:cpanel:ssl-tls-manager-5.png?nolink |}}
  
-**Các lỗi khi cài đặt SSL lên Hosting Cpanel**\\ +**Bước 4**: ở trang SSL/TLS Manager click vào nút **Setup an SSL certificate to work with your site**
-1. **Lỗi website không tự động chuyển sang dạng** https\\ +Ở đây bạn la chọn SSL để gán vào tên miền của bạn.Tên miền đó phải được add vào host của bạn trước trong 3 dạng sau: Subdomain,Addon và Domain Parked Domain.
-**Khắc phục**: Các bạn thêm đoạn code sau vào file **.htaccess**\\+
  
-RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTPS} offRewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}\\+Mở chứng chỉ **Intermediate CA** với Notepad rồi sao chép và dán tất cả các nội dung của các file trung gian vào **Bundle CA (CABUNDLE)** hộp. Bạn có thể tải về các chứng chỉ CA Trung cấp phù hợp với sản phẩm SSL của bạn.
  
-2. **Lỗi SSL hoạt động không chính xác**\\ +**Bước 5**: Bm nút **Install Certificate**
-Tt cả các thẻ src phải được load từ dạng http ssl đó là https:// , nếu không ssl của bạn sẽ lỗi giống như thế này\\ +
-{{:support:hosting:cpanel:anh2.md.jpg?400|}}\\+
  
-Đó là do trang web này có chứa 1 ảnh ở dạng link http nên nó sẽ hiện thị cảnh báo màu vàng trên cái khóa như thế kia.+Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng chứng chỉ đã được cài đặt thành công Ví dụ khi load [[https://bachngochaiduong.org]] và SSL hiển thị chính xác là được. 
 + 
 +Tất cả nhng nhà cung cấp SSL hiện tại có rất nhiều, nhưng mình xin chia sẻ những nhà cung cấp sau đây mình thấy ok và sài ổn : Geotrust, Comodo SSL, Symantec SSL 
 + 
 +Ngoài ra nếu bạn nào sử dụng Hosting khác có thể tham khảo bài viết [[https://nukeviet.vn/vi/news/An-ninh-mang/dang-ky-ssl-mien-phi-su-dung-cho-nginx-apache-voi-let-s-encrypt-468.html|Đăng ký SSL miễn phí sử dụng cho Nginx, Apache với Let’s Encrypt]]. 
 + 
 +===== Các lỗi khi cài đặt SSL lên Hosting Cpanel ===== 
 + 
 +==== Lỗi website không tự động chuyển sang dạng https ==== 
 + 
 +**Khắc phục**: Các bạn thêm đoạn code sau vào file **.htaccess** 
 + 
 +<code>RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTPS} offRewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}</code> 
 + 
 +==== Lỗi SSL hoạt động không chính xác ==== 
 + 
 +Tất cả các thẻ HTML có thuộc tính src phải được load từ đường dẫn https://... , nếu không trình duyệt sẽ báo ssl của bạn bị lỗi do dữ liệu website không được mã hóa toàn bộ, hình khóa màu xanh trên thanh địa chỉ sẽ không còn (xem hình dưới). 
 +{{ :support:hosting:cpanel:anh2.md.jpg?nolink |}} 
 + 
 +Cách xử lý: Tìm và loại bỏ các thành phần bắt đầu từ https://....
support/hosting/cpanel/ssl.1487870685.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/02/23 17:24 bởi haiduongdt