Site Tools


support:ftp_client:filezilla

Quản lý tệp tin

Xem

Tải lên [thư mục gốc]

Xin lỗi, bạn không đủ quyền để upload file lên.

Tệp

Ngày:
2016/09/21 14:02
Tên file:
m1_1_.jpg
Định dạng:
JPEG
Kích cỡ:
31KB
Rộng:
505
Cao:
187
References for:
cong_cụ_quản_ly_tập_tin_file_manager_của_cpanel
support/ftp_client/filezilla.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/01/30 08:21 do trinhthinhvn