Công cụ thành viên

Công cụ trang web


store:rules

Các quy định trong NukeViet Store

Các thuật ngữ liên quan

 • Người mua: là người trả tiền để được phép tải ứng dụng về.
 • Người bán/tác giả: Là các nhà phát triển đăng ứng dụng có phí lên NukeViet Store.
 • Ban Quản Trị: là những người của nhóm phát triển NukeViet thuộc VINADES.,JSC, có quyền quản lý kho ứng dụng.

Các quy định

 1. Quy định đăng ứng dụng:
  1. Người đăng ứng dụng phải chịu mọi trách nhiệm về bản quyền.
  2. Ban Quản Trị có quyền từ chối ứng dụng nếu không đạt một trong các tiêu chuẩn (chất lượng, bản quyền…)
 2. Quy định đối với ứng dụng có phí:
  1. 25% mỗi giao dịch sẽ được giữ lại để phục vụ việc duy trì hoạt động của NukeViet Store.
  2. Để đảm bảo hoạt động xử lý giao dịch của hệ thống, giá tối thiểu cho ứng dụng có phí là 100.000 VNĐ hoặc 5 US$ (chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ mức giá nhỏ hơn khi số lượng ứng dụng trên NukeViet Store tăng lên).
  3. Khi doanh thu tích lũy tính đến ngày cuối cùng hàng tháng đạt 30 USD hoặc 600.000 VNĐ trở lên thì nhà phát triển ứng dụng sẽ được thanh toán qua paypal vào ngày 10 của tháng tiếp theo.
  4. Trước khi thanh toán Ban quản trị sẽ thống nhất với nhà phát triển về doanh thu và hình thức thanh toán mặc định.
  5. Ban quản trị sẽ hỗ trợ nhà phát triển có thể rút tiền bằng bất cứ hình thức nào đang được hệ thống hỗ trợ mà ko bị mất phí.
  6. Nhà phát triển xem thêm thông báo về mức thuế và cách chi trả tại đây
 3. Quy định đối với việc mua ứng dụng:
  1. Trong vòng 3 ngày sau khi mua, người mua ứng dụng có quyền khiếu nại và yêu cầu hoàn lại tiền nếu ứng dụng không thể sử dụng hoặc khác hoàn toàn với mô tả. Người mua đồng ý rằng khiếu nại gửi đến sau thời gian này có thể sẽ không được hoàn lại tiền. Email tiếp nhận khiếu nại store@nukeviet.vn
  2. Người đăng ứng dụng có trách nhiệm giải trình trước khiếu nại của người mua.
  3. Khoản tiền thanh toán sẽ được tạm giữ cho đến khi khiếu nại được giải quyết.
  4. Ban Quản Trị có toàn quyền giải quyết khiếu nại, quyết định của Ban Quản trị sẽ dựa trên sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan.
 4. Quyền của Ban Quản Trị trong việc cập nhật/thay đổi các quy định
  1. Ban Quản Trị có toàn quyền thay đổi/cập nhật các quy định trên đây.
  2. Mọi thay đổi đều sẽ được lưu trữ và công bố công khai cho tất cả mọi người.

Xem thêm

store/rules.txt · Sửa đổi lần cuối: 2023/07/11 11:23 bởi hoaquynhtim99