Công cụ thành viên

Công cụ trang web


store:help:submit

Hướng dẫn tạo ứng dụng trên NukeViet Store

Truy cập link https://nukeviet.vn/vi/store/submit/ Đăng nhập bằng tài khoản của bạn (nếu chưa đăng nhập), sau đó lần lượt nhập đầy đủ các thông tin để tạo mới một ứng dụng. Sau khi tạo ứng dụng hoàn tất hãy nhấp vào liên kết quản lý file để tiếp tục quản lý các file tải về của ứng dụng, khi đó ứng dụng mới hợp lệ.

Dưới đây là một số chú ý:

 • Đối với các nhà phát triển thông thường, sau khi thêm ứng dụng, ứng dụng sẽ ở trạng thái chờ duyệt tuy nhiên vẫn thực hiện thao tác thêm file ứng dụng.
 • Mục liên kết tĩnh chúng tôi khuyến cáo các nhà phát triển không nên thay đổi mà hãy quyết định để chọn một tên lúc thêm ứng dụng.
 • Mục tên ứng dụng, tùy loại ứng dụng mà phải tuân thủ các điều kiện sau:
  • Tên ứng dụng của module là tên module, của theme là tên theme, của cron là tên hợp lệ của cron.
  • Nếu ứng dụng là block thì tên phải có dạng [module|global].tên.php trong đó tên chỉ chứ kí tự chữ cái thường dấu gạch ngang và dấu gạch dưới.
  • Nếu ứng dụng là module thì tên ứng dụng chỉ bao gồm chữ cái thường và dấu gạch ngang.
  • Nếu ứng dụng là theme thì tên ứng dụng là tên của theme, chỉ gồm chữ cái thường dấu gạch ngang và dấu gạch dưới. Nếu là theme admin thì bắt đầu bằng admin_ nếu là theme mobile thì bắt đầu bằng mobile_.
  • Nếu là cronjobs thì tên ứng dụng bắt đầu bằng cron_, chỉ gồm chữ cái thường dấu gạch ngang và dấu gạch dưới.
  • Tên của ứng dụng không được trùng với bất kì tên ứng dụng khác.
 • Nếu ứng dụng của bạn đòi hỏi phải có một ứng dụng nào cài trước hãy chọn ứng dụng đó tại mục Yêu cầu ứng dụng.
 • Cố gắng nhập thật đầy đủ các mục khác.
 • Nhấp lưu lại để hoàn tất.
store/help/submit.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/02/28 03:16 bởi laser