Site Tools


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2016/12/08 08:18]
laser
start [2018/05/16 01:50] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 7: Dòng 7:
 Bạn có thể truy cập trang [[start?​do=index| Danh mục]] để xem danh sách các bài viết hiện có. Hiện nay với các bài viết hiện có Ban Quản Trị đã biên tập thành các bộ tài liệu sau: Bạn có thể truy cập trang [[start?​do=index| Danh mục]] để xem danh sách các bài viết hiện có. Hiện nay với các bài viết hiện có Ban Quản Trị đã biên tập thành các bộ tài liệu sau:
  
-  * [[nukeviet4|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet ​4 (chưa hoàn thành - đang cn bạn góp sức)]]+  * [[nukeviet5|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet ​5]]. Tài liệu này là tài liệu ​chưa chính thức
 +  * [[technical_manual5|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 5]]. Đây là tài liệu dành cho các nhà phát triểnằm trong kế hoạch phát triển NukeViet 5. Nếu bạn không am hiểu về hệ thống hãy bỏ qua tài liệu này cho đến khi có phiên bản NukeViet 5 chính thức 
 + 
 +  * [[nukeviet4|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 4]]
   * [[technical_manual4|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 4]].   * [[technical_manual4|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 4]].
  
start.1481185119.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2016/12/08 08:18 do laser