Site Tools


start

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2016/06/21 07:07]
hoaquynhtim99
start [2018/05/16 01:50] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 7: Dòng 7:
 Bạn có thể truy cập trang [[start?​do=index| Danh mục]] để xem danh sách các bài viết hiện có. Hiện nay với các bài viết hiện có Ban Quản Trị đã biên tập thành các bộ tài liệu sau: Bạn có thể truy cập trang [[start?​do=index| Danh mục]] để xem danh sách các bài viết hiện có. Hiện nay với các bài viết hiện có Ban Quản Trị đã biên tập thành các bộ tài liệu sau:
  
-  * [[user_manual|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet ​3]] +  * [[nukeviet5|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet ​5]]. Tài liệu này là tài liệu chưa chính thức. 
-  * [[technical_manual|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet ​3]].+  * [[technical_manual5|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet ​5]]. Đây là tài liệu dành cho các nhà phát triển nằm trong kế hoạch phát triển NukeViet 5. Nếu bạn không am hiểu về hệ thống hãy bỏ qua tài liệu này cho đến khi có phiên bản NukeViet 5 chính thức
  
-  * [[nukeviet4|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 4 (chưa hoàn thành - đang cần bạn góp sức)]]+  * [[nukeviet4|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 4]]
   * [[technical_manual4|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 4]].   * [[technical_manual4|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 4]].
 +
 +  * [[user_manual|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 3]]
 +  * [[technical_manual|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 3]]. (Hiện tại chúng tôi dừng phát triển phiên bản 3)
  
 Cộng đồng NukeViet cũng đang hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Quản Trị NukeViet nhằm [[http://​nukeviet.vn/​vi/​news/​Tin-tuc/​Nhung-hinh-anh-buoi-Offline-NukeViet-tai-Sai-Gon-205/​| xây dựng một cộng đồng sáng tạo với các ý tưởng khởi nghiệp]]. Tham gia đóng góp các ý tưởng sáng tạo cho về NukeViet tại đây: Cộng đồng NukeViet cũng đang hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Quản Trị NukeViet nhằm [[http://​nukeviet.vn/​vi/​news/​Tin-tuc/​Nhung-hinh-anh-buoi-Offline-NukeViet-tai-Sai-Gon-205/​| xây dựng một cộng đồng sáng tạo với các ý tưởng khởi nghiệp]]. Tham gia đóng góp các ý tưởng sáng tạo cho về NukeViet tại đây:
Dòng 25: Dòng 28:
 Hiện tại tính năng đồng bộ giữa [[http://​nukeviet.vn| website NukeViet]] với **NukeViet Wiki** chưa được xây dựng, để tránh xung đột sau này khi đồng bộ, bạn nên đăng ký username trên **NukeViet Wiki** giống username trên [[http://​NukeViet.vn| website NukeViet]] (bạn nên có tài khoản ở nukeviet.vn trước khi đăng ký trên wiki.nukeviet.vn) Hiện tại tính năng đồng bộ giữa [[http://​nukeviet.vn| website NukeViet]] với **NukeViet Wiki** chưa được xây dựng, để tránh xung đột sau này khi đồng bộ, bạn nên đăng ký username trên **NukeViet Wiki** giống username trên [[http://​NukeViet.vn| website NukeViet]] (bạn nên có tài khoản ở nukeviet.vn trước khi đăng ký trên wiki.nukeviet.vn)
  
-Mọi thắc mắc vui lòng [[http://​nukeviet.vn/​vi/​contact/​| liên hệ Ban Quản Trị NukeViet]].+Trước khi biên tập, vui lòng đọc [[quydinh|Quy định của trang NukeViet Wiki]] để biết quy định chung của trang. Hãy đảm bảo bạn đã nắm bắt các quy định chung để tránh tạo ra rác trên NukeViet Wiki. Mọi thắc mắc vui lòng [[http://​nukeviet.vn/​vi/​contact/​| liên hệ Ban Quản Trị NukeViet]].
  
 {{ http://​hostingtoolbox.com/​bin/​Count.cgi?​dd=D&​ft=0&​df=wiki.nukeviet.vn.gif?​nolink | Lượt truy cập của bạn}} {{ http://​hostingtoolbox.com/​bin/​Count.cgi?​dd=D&​ft=0&​df=wiki.nukeviet.vn.gif?​nolink | Lượt truy cập của bạn}}
start.1466492868.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2016/06/21 07:07 (external edit)