Site Tools


start

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Chào mừng bạn đến với thư viện tài liệu mở của NukeViet

Logo NukeViet

NukeViet Wiki là kho bài viết và tài liệu do Ban Quản Trị NukeViet, đội code và chính các thành viên trong cộng đồng NukeViet xây dựng. Cộng đồng NukeViet đang thiếu rất nhiều các tài liệu từ hướng dẫn sử dụng đến lập trình do đó chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai có thể tham gia biên tập và chỉnh sửa tài liệu trên thư viện tài liệu mở của NukeViet. Để tham gia đóng góp cho thư viện tài liệu mở của NukeViet bạn hãy đăng ký một tài khoản trên wiki (nên giống tài khoản trên nukeviet.vn để sau này tiện cho Ban Quản Trị đồng bộ 2 hệ thống).

Bạn có thể truy cập trang Danh mục để xem danh sách các bài viết hiện có. Hiện nay với các bài viết hiện có Ban Quản Trị đã biên tập thành 2 tài liệu:

Lưu ý:

Hiện tại tính năng đồng bộ giữa website NukeViet với NukeViet Wiki chưa được xây dựng, để tránh xung đột sau này khi đồng bộ, bạn nên đăng ký username trên NukeViet Wiki giống username trên website NukeViet (bạn nên có tài khoản ở nukeviet.vn trước khi đăng ký trên wiki.nukeviet.vn)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban Quản Trị NukeViet.

 Lượt truy cập của bạn

start.1414756360.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/10/31 11:52 do laser