Công cụ thành viên

Công cụ trang web


rules:charset

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Từ phiên bản MySQL 5.5 trở đi đã hỗ trợ charset utf8mb4, charset này sẽ hỗ trợ lưu trữ đầy đủ các font Unicode.

NukeViet 4 cũng đã thay đổi hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) để làm việc tốt với chaset này. Dưới đây là một số lưu ý khi bạn làm việc với CSDL.

Các trường có đánh dấu UNIQUE KEY độ dài của chỗi không được vượt quá 1000 / 4 = 255 ký tự.

1. Trường hợp 1: UNIQUE KEY alias (alias)

Nguyên nhân mỗi kỹ tự sẽ sử dụng 4 byte (utf8_general_ci chỉ sử dụng 3 byte )

2. Trường hợp 2: UNIQUE KEY alias_catid(alias, catid)

Nếu catid sử dụng smallint(5) thì alias lúc này được sử dụng tối đa (1000- 5) /4 = 249.6875 (làm tròn 249) ký tự.

3. Trường hợp 3: UNIQUE KEY alias1_alias2(alias1, alias2)

Nếu alias1 sử dụng varchar(50) thì alias2 lúc này được sử dụng tối đa (1000 - 50*4) /4 = 200 ký tự.

Dựa trên những trường hợp này, trong quá trình thiết kế CSDL, nếu bảng có sử dụng các ràng buộc UNIQUE hãy sử dụng những hướng dẫn bên trên để code của bạn họat động tốt với các website NukeViet sử dụng Utf8mb4.

rules/charset.1446276679.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/10/31 07:31 bởi hongoctrien