Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:rule

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuốiPhiên bản sau của cả hai bên
programming:rule [2016/06/16 03:53] – [Chuẩn định dạng các file PHP] hoaquynhtim99programming:rule [2016/06/16 04:01] – [Sử dụng phpDesigner 8] hoaquynhtim99
Dòng 58: Dòng 58:
  
 ===== Array ===== ===== Array =====
 +Do chuẩn PSR-2 không có quy định cụ thể về cách viết array, do đó NukeViet áp dụng riêng chuẩn như sau:
 Nếu mảng ngắn từ một đến hai phần tử ta viết Nếu mảng ngắn từ một đến hai phần tử ta viết
-<code php>$array = array( 'id' => $id, 'title' => $title );</code>+<code php>$array = array('id' => $id, 'title' => $title);</code>
 Nếu dài hơn ta phải viết Nếu dài hơn ta phải viết
 <code php> <code php>
 $array = array(  $array = array( 
- 'id' => $id,  +    'id' => $id,  
- 'title' => $title +    'title' => $title 
 ); );
 </code> </code>
Dòng 70: Dòng 71:
 <code php> <code php>
 $array = array(  $array = array( 
- 'id' => array( +    'id' => array( 
- 'id' => $_id, +        'id' => $_id, 
- 'content' => array( +            'content' => array( 
- 'sub' => $sub, +                'sub' => $sub, 
- 'cat' => $cat +                'cat' => $cat 
- ), +            ), 
- ),  +        ),  
- 'title' => $title +        'title' => $title 
 ); );
 </code> </code>
Dòng 187: Dòng 188:
  
 Để định dạng code NukeViet trên phpDesigner 8 bạn cầu hình fomat file php như sau: Để định dạng code NukeViet trên phpDesigner 8 bạn cầu hình fomat file php như sau:
-{{ :programming:formatcodephpdj.jpg?nolink |}}+{{ :programming:chuan_code_psr-2.png |Cấu hình định dạng code PSR-2 cho PhpDesigner 8}}
  
-Sau đó clich vào menu Advanced... Cấu hình theo thông số sau+Sau khi lưu cấu hình, bạn mở từng file cần định dạng và nhấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + F1
  
-{{ :programming:phpdesigner_8_fomatcode.jpg?nolink |}}+> **Chú ý**PhpDesigner không định dạng tương tích hoàn toàn với chuẩn PSR-2 nên sau khi định dạng code theo trên, bạn cần thực hiện thêm hai thao tác nữa để có thể hoàn toàn áp dụng đúng chuẩn.
  
-Sau khi lưu cấu hình, bn mở từng file cần định dạng và nhấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + F1+  - Ti các file vừa định dạng, tìm kiếm cụm từ ''Catch ('' nếu có, đưa nó lên ngang hàng với ký tự ''}'' 
 +  - Tìm kiếm ''array('' và ''array ('' nếu có kiểm tra lại và đưa ký tự đóng '')'' xuống hàng mới.
programming/rule.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/16 04:04 bởi hoaquynhtim99