Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:rule

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản sau Phiên bản sau của cả hai bên
programming:rule [2016/06/16 03:53]
hoaquynhtim99 [Chuẩn định dạng các file PHP]
programming:rule [2016/06/16 03:57]
hoaquynhtim99 [Sử dụng phpDesigner 8]
Dòng 58: Dòng 58:
  
 ===== Array ===== ===== Array =====
 +Do chuẩn PSR-2 không có quy định cụ thể về cách viết array, do đó NukeViet áp dụng riêng chuẩn như sau:
 Nếu mảng ngắn từ một đến hai phần tử ta viết Nếu mảng ngắn từ một đến hai phần tử ta viết
-<code php>$array = array( 'id' => $id, 'title' => $title );</code>+<code php>$array = array('id' => $id, 'title' => $title);</code>
 Nếu dài hơn ta phải viết Nếu dài hơn ta phải viết
 <code php> <code php>
 $array = array(  $array = array( 
- 'id' => $id,  +    'id' => $id,  
- 'title' => $title +    'title' => $title 
 ); );
 </code> </code>
Dòng 70: Dòng 71:
 <code php> <code php>
 $array = array(  $array = array( 
- 'id' => array( +    'id' => array( 
- 'id' => $_id, +        'id' => $_id, 
- 'content' => array( +            'content' => array( 
- 'sub' => $sub, +                'sub' => $sub, 
- 'cat' => $cat +                'cat' => $cat 
- ), +            ), 
- ),  +        ),  
- 'title' => $title +        'title' => $title 
 ); );
 </code> </code>
Dòng 187: Dòng 188:
  
 Để định dạng code NukeViet trên phpDesigner 8 bạn cầu hình fomat file php như sau: Để định dạng code NukeViet trên phpDesigner 8 bạn cầu hình fomat file php như sau:
-{{ :programming:formatcodephpdj.jpg?nolink |}}+{{ :programming:chuan_code_psr-2.png |Cấu hình định dạng code PSR-2 cho PhpDesigner 8}}
  
 Sau đó clich vào menu Advanced... Cấu hình theo thông số sau Sau đó clich vào menu Advanced... Cấu hình theo thông số sau
programming/rule.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/16 04:04 bởi hoaquynhtim99