Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:nvtools:translate

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming:nvtools:translate [2012/04/27 00:51]
127.0.0.1 external edit
programming:nvtools:translate [2019/04/09 10:50]
hoaquynhtim99
Dòng 15: Dòng 15:
 Người dịch trên 50% 1 ngôn ngữ sẽ là dịch giả chính thức cho ngôn ngữ đó. Những người còn lại là đồng dịch giả. Người dịch trên 50% 1 ngôn ngữ sẽ là dịch giả chính thức cho ngôn ngữ đó. Những người còn lại là đồng dịch giả.
  
-Xem thêm hướng dẫn tham gia dịch tại đây: http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=10852+Xem thêm hướng dẫn tham gia dịch tại đây: https://nukeviet.vn/vi/forum/Huong-dan-xay-dung-goi-ngon-ngu-cho-NukeViet-3-0-t10852/
  
 ===== Xem thêm ===== ===== Xem thêm =====
   * [[programming:translate|Dịch thuật ngôn ngữ giao diện cho hệ thống (dịch thuật thủ công)]]   * [[programming:translate|Dịch thuật ngôn ngữ giao diện cho hệ thống (dịch thuật thủ công)]]
   * [[programming:multi_language|Chọn giải pháp đa ngôn ngữ (dành cho lập trình viên)]].   * [[programming:multi_language|Chọn giải pháp đa ngôn ngữ (dành cho lập trình viên)]].
programming/nvtools/translate.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/04/09 10:50 bởi hoaquynhtim99