User Tools

Site Tools


programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2017/11/27 07:42]
vuthao
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2018/02/27 01:39] (hiện tại)
vuthao
Dòng 34: Dòng 34:
 git remote add shops https://​github.com/​nukeviet/​module-shops.git git remote add shops https://​github.com/​nukeviet/​module-shops.git
 git fetch shops git fetch shops
-git merge shops/release  ​--allow-unrelated-histories+git merge shops/nukeviet4.3 ​--allow-unrelated-histories
 </​code>​ </​code>​
  
programming/nvtools/tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git.1511768529.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/11/27 07:42 do vuthao