Site Tools


programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2017/11/11 03:21]
vuthao
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2018/02/27 01:39] (hiện tại)
vuthao
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Tạo website bằng cách trộn các kho code từ git ====== ====== Tạo website bằng cách trộn các kho code từ git ======
 +
 +Lưu ý: để sử dụng theo cách này các bạn phải sử dụng được git từ dòng lệnh.
  
 ===== Bước 1: Tạo kho code chính ===== ===== Bước 1: Tạo kho code chính =====
Dòng 32: Dòng 34:
 git remote add shops https://​github.com/​nukeviet/​module-shops.git git remote add shops https://​github.com/​nukeviet/​module-shops.git
 git fetch shops git fetch shops
-git merge shops/release  ​--allow-unrelated-histories+git merge shops/nukeviet4.3 ​--allow-unrelated-histories
 </​code>​ </​code>​
  
programming/nvtools/tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git.1510370498.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/11/11 03:21 do vuthao