Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản cuối của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2017/08/17 02:33]
vuthao
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2018/02/27 01:39] (hiện tại)
vuthao
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Tạo website bằng cách trộn các kho code từ git ====== ====== Tạo website bằng cách trộn các kho code từ git ======
 +
 +Lưu ý: để sử dụng theo cách này các bạn phải sử dụng được git từ dòng lệnh.
  
 ===== Bước 1: Tạo kho code chính ===== ===== Bước 1: Tạo kho code chính =====
Dòng 14: Dòng 16:
 git remote add nukeviet https://github.com/nukeviet/nukeviet.git git remote add nukeviet https://github.com/nukeviet/nukeviet.git
 git fetch nukeviet git fetch nukeviet
-git merge nukeviet/release --allow-unrelated-histories+git merge nukeviet/nukeviet4.3 --allow-unrelated-histories
 </code> </code>
  
Dòng 20: Dòng 22:
 <code> <code>
 git fetch nukeviet git fetch nukeviet
-git merge nukeviet/release  --allow-unrelated-histories+git merge nukeviet/nukeviet4.3 --allow-unrelated-histories
 </code> </code>
 **Lưu ý: nếu muốn lấy nhánh develop thì thay release thành develop** **Lưu ý: nếu muốn lấy nhánh develop thì thay release thành develop**
Dòng 32: Dòng 34:
 git remote add shops https://github.com/nukeviet/module-shops.git git remote add shops https://github.com/nukeviet/module-shops.git
 git fetch shops git fetch shops
-git merge shops/release  --allow-unrelated-histories+git merge shops/nukeviet4.3 --allow-unrelated-histories
 </code> </code>
  
programming/nvtools/tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git.1502937232.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/17 02:33 bởi vuthao