Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2017/08/16 09:40]
vuthao được tạo ra
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2018/02/27 01:39]
vuthao
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Tạo website bằng cách trộn các kho code từ git ====== ====== Tạo website bằng cách trộn các kho code từ git ======
 +
 +Lưu ý: để sử dụng theo cách này các bạn phải sử dụng được git từ dòng lệnh.
  
 ===== Bước 1: Tạo kho code chính ===== ===== Bước 1: Tạo kho code chính =====
Dòng 6: Dòng 8:
 ===== Bước 2: Check out kho code chính ===== ===== Bước 2: Check out kho code chính =====
  
-checkout kho git: git@vinades.org:website/maytinh2s.git +checkout kho git
- +
-Chuyển project hỗ trợ PHP+
  
 ===== Bước 3: Lấy kho code NukeViet ===== ===== Bước 3: Lấy kho code NukeViet =====
Dòng 16: Dòng 16:
 git remote add nukeviet https://github.com/nukeviet/nukeviet.git git remote add nukeviet https://github.com/nukeviet/nukeviet.git
 git fetch nukeviet git fetch nukeviet
-git merge nukeviet/release --allow-unrelated-histories+git merge nukeviet/nukeviet4.3 --allow-unrelated-histories
 </code> </code>
  
Dòng 22: Dòng 22:
 <code> <code>
 git fetch nukeviet git fetch nukeviet
-git merge nukeviet/release  --allow-unrelated-histories+git merge nukeviet/nukeviet4.3 --allow-unrelated-histories
 </code> </code>
 **Lưu ý: nếu muốn lấy nhánh develop thì thay release thành develop** **Lưu ý: nếu muốn lấy nhánh develop thì thay release thành develop**
Dòng 34: Dòng 34:
 git remote add shops https://github.com/nukeviet/module-shops.git git remote add shops https://github.com/nukeviet/module-shops.git
 git fetch shops git fetch shops
-git merge shops/release  --allow-unrelated-histories+git merge shops/nukeviet4.3 --allow-unrelated-histories
 </code> </code>
  
programming/nvtools/tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/02/27 01:39 bởi vuthao