Site Tools


programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2017/08/16 09:40]
vuthao được tạo ra
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2017/11/27 07:42]
vuthao
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Tạo website bằng cách trộn các kho code từ git ====== ====== Tạo website bằng cách trộn các kho code từ git ======
 +
 +Lưu ý: để sử dụng theo cách này các bạn phải sử dụng được git từ dòng lệnh.
  
 ===== Bước 1: Tạo kho code chính ===== ===== Bước 1: Tạo kho code chính =====
Dòng 6: Dòng 8:
 ===== Bước 2: Check out kho code chính ===== ===== Bước 2: Check out kho code chính =====
  
-checkout kho git: git@vinades.org:​website/​maytinh2s.git +checkout kho git
- +
-Chuyển project hỗ trợ PHP+
  
 ===== Bước 3: Lấy kho code NukeViet ===== ===== Bước 3: Lấy kho code NukeViet =====
Dòng 16: Dòng 16:
 git remote add nukeviet https://​github.com/​nukeviet/​nukeviet.git git remote add nukeviet https://​github.com/​nukeviet/​nukeviet.git
 git fetch nukeviet git fetch nukeviet
-git merge nukeviet/release ​--allow-unrelated-histories+git merge nukeviet/nukeviet4.3 ​--allow-unrelated-histories
 </​code>​ </​code>​
  
Dòng 22: Dòng 22:
 <​code>​ <​code>​
 git fetch nukeviet git fetch nukeviet
-git merge nukeviet/release  ​--allow-unrelated-histories+git merge nukeviet/nukeviet4.3 ​--allow-unrelated-histories
 </​code>​ </​code>​
 **Lưu ý: nếu muốn lấy nhánh develop thì thay release thành develop** **Lưu ý: nếu muốn lấy nhánh develop thì thay release thành develop**
programming/nvtools/tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/02/27 01:39 do vuthao