Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2018/02/27 01:39]
vuthao
programming:nvtools:tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git [2021/01/16 03:46] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Bước 3: Lấy kho code NukeViet]
Dòng 22: Dòng 22:
 <code> <code>
 git fetch nukeviet git fetch nukeviet
-git merge nukeviet/nukeviet4.3 --allow-unrelated-histories+git merge nukeviet/nukeviet4.3
 </code> </code>
 **Lưu ý: nếu muốn lấy nhánh develop thì thay release thành develop** **Lưu ý: nếu muốn lấy nhánh develop thì thay release thành develop**
programming/nvtools/tao-website-bang-cach-tron-cac-kho-code-tu-git.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/01/16 03:46 bởi hoaquynhtim99