Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:nvtools:eclipse

Cấu hình Eclipse để phát triển NukeViet

1. Tải về và cài đặt

Lưu ý: Hướng dẫn này tương thích phiên bản 2021-06 R trở lên. Để tối ưu bạn nên cài phiên bản mới nhất. Ví dụ phiên bản 2021-06 R có tốc độ làm việc có thể gấp 3 lần phiên bản 2018-09 R
 • Cài đặt Java JDK nếu chưa có: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html nên cài mới nhất, bắt buộc tối thiểu v11
 • Eclipse có thể cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau (Windowns, Linux,….), bạn có thể tìm thấy gói download phù hợp tại https://www.eclipse.org/downloads/packages/. Cụ thể, trong trường hợp này (Lập trình PHP) chúng ta tiến hành download gói có tên là Eclipse for PHP Developers
 • Việc cài đặt Eclipse diễn ra bình thường, tương tự như việc các phần mềm thông dụng khác.
 • Khi đã cài đặt jdk 11 mà eclipse vẫn báo lỗi thiếu java cần thêm vào đầu file eclipse.ini đoạn sau
-vm
C:\Program Files\Java\jdk-11.x.y\bin\javaw.exe

2. Thêm định dạng file cần thiết

Cấu hình định dạng file:

Một số mã nguồn sử dụng các định dạng file mà trình soạn thảo chưa được ghi nhận, ví dụ: giao diện CMS NukeViet sử dụng *.tpl thay vì *.html. Vậy nên, chúng ta cần phải thêm định dạng *.tpl hiển thị như *.html.

Trong cửa sổ Freferences, đi đến General / Editors / File Associations

 Click Add (1), nhập vào định dạng file muốn thêm vào (*.tpl). Nhấn OK để hoàn tất
 Click Add (2), chọn định dạng muốn áp dụng cho định dạng (*.tpl) vừa thêm ở trên. VD chọn HTML Editor

Kết quả: Khi mở một file có định dạng *.tpl, thì code hiển thị như *.html

Làm tương tự với file có định dạng *.ini được mở bằng XML Editor

3. Thay đổi font chữ, kích thước chữ

Font, kích thước chữ ở đây là code khi bạn soạn thảo, không phải chữ của các menu hệ thống. Đi đến General / Appearance / Color and Fonts. Chọn đối tượng định dạng (1), chọn Edit (2) để thay đổi font và kích thuớc chữ, nhấn OK (3) để áp dụng. Bạn có thể chọn các đối tượng hiển thị khác nhau ở phần (1), sau đó thay đổi tuơng tự.

4. Thay đổi mẫu định dạng code

Bạn có thể thay đổi mẫu định dạng mã PHP theo ý bạn, truy cập PHP / Code style / Formater. Chọn mẫu hoặc import mẫu bạn mong muốn nukeviet.eclipse.2020.zip Nhấn OK để hoàn tất.

Áp dụng bằng cách nhấn Ctrl + F để định dạng tự động cho nội dung tập tin đang mở. Hoặc định dạng cho toàn bộ tập tin (PHP) trong một thư mục bằng cách Click phải chuột lên thư mục (ở cửa sổ PHP Explorer),, chọn Source, chọn Format

5. Cấu hình Format cho Javascript

Cấu hình tương tự như PHP bằng cách truy cập: Javascript/ Code style / Formater eclipse_neon_3_nukeviet4_js.zip

Với Eclipse IDE 2020-06 hoặc mới hơn cần cài thêm: Eclipse Web JavaScript Developer Tools Cấu hình web/ Client-side Javascript/ Code style / Formater

6. Cấu hình xóa khoảng trống khi lưu file

Với PHP

Với JavaScript: Truy cập “Toolbar –> Window –> Preferences –> JavaScript –> Editor –> Save Actions”.

 1. Find and enable “Perform the selected actions on save”.
 2. Find and enable “Additional actions”.
 3. Press the button “Configure…”.
 4. Select the tab “Code Organizing”.
 5. Find and enable “Remove trailing whitespace”.
 6. Find and select “All lines”.
 7. Press “OK” to continue.

Khi bạn đã xong, bấm “OK” để lưu và đóng cửa sổ Preferences.

7. Cấu hình cho CSS

8. Cấu hình cho html

Xóa hai thẻ mặc định tdth ra khỏi danh sách inline elements Xóa thẻ td và th

Các thẻ cần remove:

 • td
 • th
 • input

9. add FTP support to Eclipse

Chức năng này mặc định chưa có trong Eclipse trên windows, bạn cần cài đặt nó theo các bước sau:

 1. Go to 'Help' → 'Install New Software' (in older Eclipses, this is called something a bit different)
 2. In the 'Work with:' drop-down, select your version's plugin release site. Example: for oxygenr, this is: Oxygen - http://download.eclipse.org/releases/oxygen
 3. In the filter field, type 'remote'.
 4. Check the box next to 'Remote System Explorer End-User Runtime'
 5. Click 'Next', and accept the terms. It should now download and install.
 6. After install, Eclipse may want to restart.

Using it, in Eclipse:

 1. Window → Open Perspective → (perhaps select 'Other') → Remote System Explorer
 2. File → New → Other → Remote System Explorer (folder) → Connection (or type Connection into the filter field)
 3. Choose FTP from the 'Select Remote System Type' panel.
 4. Fill in your FTP host info in the next panel (username and password come later).
 5. In the Remote Systems panel, right-click the hostname and click 'connect'.
 6. Enter username + password and you're good!
 7. Well, not exactly 'good'. The RSE system is fairly unusual, but you're connected.
 8. And you're one smart cookie! You'll figure out the rest.

Tham khảo: https://mynukeviet.net/chu-de/su-dung-cong-cu-eclipse-trong-lap-trinh-php/

10. Một số phím tắt thông dụng

 • Ctrl + Alt + Up nhân đôi đoạn được chọn hoặc dòng hiện tại lên trên.
 • Ctrl + Alt + Down nhân đôi đoạn được chọn hoặc dòng hiện tại xuống dưới.
 • Ctrl + Shift + Y lowercase nội dung chọn
 • Ctrl + Shift + X uppercase nội dung chọn
 • Ctrl + Alt + J tạo document cho hàm, class

11. Cài đặt AnyEdit Tools để tự động định dạng file

AnyEdit Tools là plugin có chức năng tự động định dạng các file khi lưu ví dụ như:

 • Tự động xóa ký tự trống bên phải
 • Tự động tạo 1 dòng trống cuối file
 • Tự chuyển CRLF sang LF
 • Tự chuyển Tab sang space
 • ….

Hướng dẫn cài đặt:

 1. Vào Eclipse Marketplace từ menu help như ảnh
 2. Tìm Anyedit và cài đặt như ảnh

Cấu hình: Vào menu Window ⇒ Preferences chỉnh như hai ảnh sau:

12. eclipse backup project explorer

- Cần backup thư mục workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.resources

13. Tự động gợi ý class CSS

Bạn cài Eclipse WTP WebResources https://github.com/angelozerr/eclipse-wtp-webresources để có tính năng này. Xem thêm tính năng tại https://github.com/angelozerr/eclipse-wtp-webresources/wiki/CSS-Features

Lưu ý: Theo thông báo của tác giả đây là plugin ổn định, đã dừng phát triển. Tác giả đang tích hợp từng bước nó vào WTP HTML (có sẵn trong Eclipse Web Javascript Developer Tools) tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (bản 2021-06 R) nó vẫn chưa khả dụng, vì vậy plugin này vẫn cần thiết.

Cài đặt theo hướng dẫn ở https://github.com/angelozerr/eclipse-wtp-webresources/wiki/Installation-Update-Site hoặc như ảnh sau

Link http://oss.opensagres.fr/eclipse-wtp-webresources/1.1.0/

Sau khi cài đặt bạn chỉnh như cấu hình sau và khởi động lại Eclipse để có thể gợi ý class

14. Một số snippet cho PHP

Bạn tải về file này templates-php.zip giải nén được file templates-php.xml. Mở Eclipse vào Window ⇒ Preferences ⇒ PHP ⇒ Editor ⇒ Templates. Nhấp nút import và chọn file xml vừa rồi để nhập.

Danh sách và mô tả các snippet này

Khóa Mô tả
nv_C Nhập nhanh biến $nv_Cache→
nv_R Nhập nhanh biến $nv_Request→
nv4GetUsersFromIds Lấy danh sách thành viên từ một mảng userid
nv5smartyRegisterFunction Xuất hàm trong PHP ra để gọi trong TPL Smarty
nv5smartySiteTemplate Mẫu gọi Smarty ngoài site
nvdebugCmd Debug và kết thúc trong CMD, BASH
nvdebugVariable Debug biến và kết thúc trong trình duyệt
nvdebugVariableIP Debug biến và kết thúc nếu IP cố định nào đó
nvdebugVariableToFile Ghi nội dung biến ra file debug.log ở thư mục gốc để xem lỗi
nvdetectSubmitPostForm Mẫu bắt event submit một form dạng Post
nvfileAdminListSimple Mẫu file dạng danh sách, tìm kiếm đơn giản trong quản trị
nvgenPageAdmin Xuất biến phân trang cho TPL
nvpdoFetchAllCache Mẫu lấy tất cả các rows của bảng và cache kết quả
nvpdoFetchList Truy vấn CSDL và lấy ra dạng rows
nvpdoFetchOneMultiLang Lấy một row trong CSDL đa ngôn ngữ
nvpdoInsertIDSimple Mẫu lưu vào CSDL và trả về ID mới lưu đơn giản
nvpdoInsertSimple Mẫu chèn vào CSDL đơn giản, chạy trực tiếp query
nvsqlSearchAdminSimple Mẫu query lấy row có tìm kiếm trong quản trị
nvtplAdmin Mẫu gọi Xtemplate trong quản trị module
nvtplParseErrorVar Xuất Xtemplate biến lỗi $error
nvtplPostAction Xuất biến FORM_ACTION cho Post Form
nvtplSearchGetVars Xuất các biến cần thiết cho một form tìm kiếm dạng GET

15. Một số snippet cho HTML+JS

Bạn tải về file này templates-html-tpl-js.zip giải nén được file templates-html-tpl-js.xml. Mở Eclipse vào Window ⇒ Preferences ⇒ Web ⇒ HTML Files ⇒ Editor ⇒ Templates. Nhấp nút import và chọn file xml vừa rồi để nhập.

Danh sách và mô tả các snippet này

Khóa Mô tả
nv5smartyForeach Mẫu vòng lặp foreach của Smarty
nv5smartyIfElse Mẫu If - Else của Smarty
nv5smartyKeepSourceFormat Thẻ giữ nguyên định dạng mã nguồn, không phân tích các biến
nvformContentTemplate Mẫu template cho một form thêm/sửa nội dung
nvjsanimateToDiv Cuộn trang đến vị trí thẻ DIV
nvjsclickevent Event khi ấn chuột vào 1 thành phần nào đó
nvjsloaded Windows event loaded
nvjsready Document ready
nvmodal3 Cấu trúc Modal của Bootstrap 3
programming/nvtools/eclipse.txt · Sửa đổi lần cuối: 2023/01/07 08:13 bởi hoaquynhtim99