Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:multi_language

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:multi_language [2012/03/14 19:06]
laser được tạo ra
programming:multi_language [2012/12/10 06:49]
laser [Lựa chọn giải pháp đa ngôn ngữ]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Lựa chọn phải pháp đa ngôn ngữ ======+====== Lựa chọn giải pháp đa ngôn ngữ trong lập trình module======
  
-NukeViet hỗ trợ đầy đủ cho mọi phương pháp và lệ đa ngôn ngữ cho [[nukeviet:concepts:module|module]].  Khi viết module, bạn cần xác định rõ module này có sử dụng phương pháp đa ngôn ngữ cho cơ sở dữ liệu (database) hay không, đa ngôn ngữ database hoàn toàn (tách bảng dữ liệu) hay từng phần (chỉ đa ngôn ngữ cho những thành phần dữ liệu khác nhau về mặt ngôn ngữ). Sở dĩ có vấn đề này bởi vì có những dữ liệu mang tính thống kê chung thì cần thiết phải xử lý chung dữ liệu, còn những dữ liệu mang tính ngôn ngữ thì cần phải tách ra riêng. Chính vì thế người phát triển module cần cân nhắc phương pháp đa ngôn ngữ phù hợp cho module của mình.+NukeViet hỗ trợ đầy đủ cho mọi phương pháp và tỉ lệ đa ngôn ngữ cho [[nukeviet:concepts:module|module]].  Khi viết module, bạn cần xác định rõ module này có sử dụng phương pháp đa ngôn ngữ cho cơ sở dữ liệu (database) hay không, đa ngôn ngữ database hoàn toàn (tách bảng dữ liệu) hay từng phần (chỉ đa ngôn ngữ cho những thành phần dữ liệu khác nhau về mặt ngôn ngữ). Sở dĩ có vấn đề này bởi vì có những dữ liệu mang tính thống kê chung thì cần thiết phải xử lý chung dữ liệu, còn những dữ liệu mang tính ngôn ngữ thì cần phải tách ra riêng. Chính vì thế người phát triển module cần cân nhắc phương pháp đa ngôn ngữ phù hợp cho module của mình.
  
 +====== Xem thêm ======
 +  * [[nukeviet:concepts:language|Khái niệm về đa ngôn ngữ trên hệ thống NukeViet]]
 +  * [[programming:translate|Dịch thuật ngôn ngữ giao diện cho hệ thống (dịch thuật thủ công)]]
 +  * [[programming:multi_language|Chọn giải pháp đa ngôn ngữ (dành cho lập trình viên)]].
 +  * [[programming:nvtools:translate|Công cụ dịch thuật dành cho NukeViet]]
programming/multi_language.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/12/10 06:49 (sửa đổi bên ngoài)