Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:moduleupdate

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
Phiên bản cuốiPhiên bản sau của cả hai bên
programming:moduleupdate [2012/08/27 14:18] – [Nâng cấp CSDL] hoaquynhtim99programming:moduleupdate [2013/05/15 07:59] – [Cấu trúc của một gói nâng cấp module] vuthao
Dòng 2: Dòng 2:
 ====== Cấu trúc của một gói nâng cấp module ====== ====== Cấu trúc của một gói nâng cấp module ======
 Gói nâng cấp module và gói nâng cấp nhân NukeViet là hoàn toàn tương tự nhau, được đặt trong thư mục install, gồm có: Gói nâng cấp module và gói nâng cấp nhân NukeViet là hoàn toàn tương tự nhau, được đặt trong thư mục install, gồm có:
-  * File update_data.php: File này là file khai báo các thông tin về gói nâng cấp, kiểu nâng cấp, nâng cấp module hoặc hệ thống, tác giả, website hỗ trợ, ... và quan trọng hơn hết là chứa doce nâng cấp CSDL.+  * File update_data.php: File này là file khai báo các thông tin về gói nâng cấp, kiểu nâng cấp, nâng cấp module hoặc hệ thống, tác giả, website hỗ trợ, ... và quan trọng hơn hết là chứa code nâng cấp CSDL.
   * File hướng dẫn khác: Có thể có hoặc không có, gồm 1 hoặc nhiều file html (nếu có nhiều ngôn ngữ), tên chúng được đặt theo ngôn ngữ ví dụ: update_docs_vi.html, update_docs_en.html. Nội dung của chúng chứ các đoạn hướng dẫn riêng, các ghi chú, ... tùy theo mục đích của người lập trình.   * File hướng dẫn khác: Có thể có hoặc không có, gồm 1 hoặc nhiều file html (nếu có nhiều ngôn ngữ), tên chúng được đặt theo ngôn ngữ ví dụ: update_docs_vi.html, update_docs_en.html. Nội dung của chúng chứ các đoạn hướng dẫn riêng, các ghi chú, ... tùy theo mục đích của người lập trình.
   * Thư mục update: Có thể có hoặc không, là thư mục chứa các file thay đổi của module, của hệ thống so với phiên bản trước. Chú ý: Trong thư mục này đặt các file và thư mục theo đúng cấu trúc của hệ thống, tức là thư mục đó được xem như thư mục gốc của NukeViet.   * Thư mục update: Có thể có hoặc không, là thư mục chứa các file thay đổi của module, của hệ thống so với phiên bản trước. Chú ý: Trong thư mục này đặt các file và thư mục theo đúng cấu trúc của hệ thống, tức là thư mục đó được xem như thư mục gốc của NukeViet.
Dòng 343: Dòng 343:
   * message bất kì thông tin gì trả về nếu không có hãy để trống.   * message bất kì thông tin gì trả về nếu không có hãy để trống.
 ====== Nâng cấp các file ====== ====== Nâng cấp các file ======
 +Để nâng cấp các file có 3 cách:
 +  - Đặt các file thay đổi của module ngang hàng với thư mục gốc của website.
 +  - Đặt các file thay đổi của module vào thư mục update của gói nâng cấp và cấu hình kiểu nâng cấp là tự động.
 +  - Đặt các file thay đổi của module vào thư mục update của gói nâng cấp và cấu hình kiểu nâng cấp là nửa tự động.
 +Tùy theo từng tình huống mà các nhà phát triển chọn cách đặt cho phù hợp
 ====== Gói nâng cấp mẫu ====== ====== Gói nâng cấp mẫu ======
  
- +Tham khảo gói nâng cấp module music lên phiên bản 3.4.01 của tác giả Phan Tấn Dũng ([email protected]) tại: http://code.google.com/p/nukeviet-music/downloads/detail?name=Update_Module_Music_3.3.01_To_3.4.01.zip
- +
  
programming/moduleupdate.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/05/15 07:59 bởi 127.0.0.1