Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:module:submit_form

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:module:submit_form [2014/06/11 13:05]
vuthao
programming:module:submit_form [2014/06/11 13:06] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-Lấy giá trị của biến khi submit form trong NukeViet 3.4+======Lấy giá trị của biến khi submit form trong NukeViet 3.4 ======
  
-====== Lấy biến số nguyên ======+===== Lấy biến số nguyên =====
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0
Dòng 20: Dòng 20:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến số thực======+=====Lấy biến số thực=====
  
 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0 Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng 0
Dòng 39: Dòng 39:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến của thẻ form input ======+=====Lấy biến của thẻ form input =====
  
 Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng Sử dụng hàm: filter_text_input: Lấy giá trị của input_name qua phương thức post, nếu không có giá trị bằng rỗng
Dòng 70: Dòng 70:
 </code> </code>
  
-======Lấy biến của thẻ form textarea======+=====Lấy biến của thẻ form textarea=====
 Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức  post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu Sử dụng hàm: filter_text_textarea, khi 1 form có textarea, chỉ dùng phương thức  post, chứ không dùng phương thức get, nếu không sẽ bị mất dữ liệu
 sử dụng filter_text_textarea cho các editor sử dụng filter_text_textarea cho các editor
programming/module/submit_form.1402491917.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/06/11 13:05 (sửa đổi bên ngoài)